Massachusetts (MA) Megabucks Matrix

Lotto Results

The description of the matrix can be found on the lottery matrix page.

Massachusetts (MA) Megabucks average statistics

Avg. ALLD Avg. LT2 Avg. SUM Avg. SUM digits Avg. range Avg. rep. rate Avg. Min. gap Avg. Max. gap C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 Evens Odds (E/0) 6 / 0 (E/0) 5 / 1 (E/0) 4 / 2 (E/0) 3 / 3 (E/0) 2 / 4 (E/0) 1 / 5 (E/0) 0 / 6
Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... ( %) Loading... ( %) Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Massachusetts (MA) Megabucks min/max statistics

Min/Max ALLD Min/Max LT2 Min/Max SUM Min/Max SUM digits Min/Max range Min/Max repeats Min/Max Min. gap Min/Max Max. gap
Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Customize matrix view

Massachusetts (MA) Megabucks matrix view of the 5 latest results

Draw date Drawn numbers SUM of numbers SUM of digits Numbers range Min. GAP Max. GAP RD RLd. Trends Cons. E/O All gaps ALLD LT2 LT3 Rep. N. R+N
2018-09-08
1
2
3
15
16
23
45
46
47
48
49
S 148 30.97%
Sd 40 25.00%
R 43 48.28%
MinG 1
MaxG 22
2 + 2 2 + 2 + 2 C 2: 2 2 / 4 12 - 01 - 07 - 22 - 01 | m1 | M2 ALLD 1-10..  LT2 13..  LT3 14.. 6=1 5=0 4=0 3=17 2=200 6R=0 5R=0 4R=0 3R=2 2R=11 6S=1 5S=0 4S=0 3S=1 2S=18 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=0 2RS=1
2018-09-05
1
2
3
4
5
6
7
12
13
20
25
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
S 113 -27.10%
Sd 32 -31.91%
R 29 -14.71%
MinG 1
MaxG 11
2 + 2 1 C 2: 1 3 / 3 05 - 01 - 07 - 05 - 11 | m1 | M2 ALLD 1-10..  LT2 2..  LT3 16.. R+N=0 6=1 5=0 4=3 3=47 2=267 6R=0 5R=0 4R=0 3R=3 2R=20 6S=1 5S=0 4S=0 3S=1 2S=24 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=0 2RS=2
2018-09-01
1
2
3
4
5
6
7
17
27
28
35
41
42
43
44
45
46
47
48
49
S 155 23.02%
Sd 47 30.56%
R 34 13.33%
MinG 1
MaxG 10
2 3 C 2: 1 1 / 5 10 - 10 - 01 - 07 - 06 | m1 | M2 ALLD 1-10..  LT2 6..  LT3 63.. ↑ R: 1 N: 1 R+N=2 6=1 5=0 4=2 3=42 2=260 6R=0 5R=0 4R=0 3R=2 2R=18 6S=1 5S=0 4S=0 3S=1 2S=16 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=1 2RS=2
2018-08-29
1
2
3
4
5
6
7
8
11
15
23
31
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
S 126 -5.26%
Sd 36 5.88%
R 30 -26.83%
MinG 3
MaxG 8
2 + 2 2 + 2 2 / 4 03 - 04 - 08 - 08 - 07 | m1 | M2 ALLD 2-10..  LT2 7..  LT3 23.. N: 1 R+N=1 6=1 5=0 4=3 3=40 2=236 6R=0 5R=0 4R=1 3R=1 2R=16 6S=1 5S=0 4S=0 3S=1 2S=30 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=0 2RS=2
2018-08-25
1
2
3
4
5
15
20
23
24
46
47
48
49
S 133 0.00%
Sd 34 0.00%
R 41 0.00%
MinG 1
MaxG 22
3 2 C 2: 1 3 / 3 10 - 05 - 03 - 01 - 22 | m1 | M1 ALLD 1-10..  LT2 9..  LT3 6.. ↑ R: 2 R+N=2 6=1 5=0 4=0 3=25 2=214 6R=0 5R=0 4R=0 3R=2 2R=14 6S=1 5S=0 4S=0 3S=1 2S=21 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=0 2RS=3

This is the matrix for 5 draws backwards from the one that took place 10 draws ago. The Massachusetts (MA) Megabucks matrix for the latest 100 draws available for Level 3 members.

Sign upNot interested Log In

Massachusetts (MA) Megabucks matrix view frequency of statistics values

ALLD frequency

5 X ALLD 10. 

...by ALLD

5 X ALLD 10. 

LT2 frequency

1 X LT2 9. 
1 X LT2 7. 
1 X LT2 6. 
1 X LT2 2. 
1 X LT2 13. 

...by LT2

1 X LT2 2. 
1 X LT2 6. 
1 X LT2 7. 
1 X LT2 9. 
1 X LT2 13. 

LT3 frequency

1 X LT3 6. 
1 X LT3 23. 
1 X LT3 63. 
1 X LT3 16. 
1 X LT3 14. 

...by LT3

1 X LT3 6. 
1 X LT3 14. 
1 X LT3 16. 
1 X LT3 23. 
1 X LT3 63. 

R+N frequency

2 X R+N 0. 
2 X R+N 2. 
1 X R+N 1. 

...by R+N

2 X R+N 0. 
1 X R+N 1. 
2 X R+N 2. 

R frequency

3 X R: 0. 
1 X R: 2. 
1 X R: 1. 

ALLD from-to frequency

4 X ALLD 1-10. 
1 X ALLD 2-10. 

SUM trend % frequency

1 X SUM trend <0-10%. 
1 X SUM trend >0-10%. 
1 X SUM trend <20-30%. 
1 X SUM trend >20-30%. 
1 X SUM trend <30-40%. 

SUMd trend % frequency

2 X SUMd trend <0-10%. 
1 X SUMd trend <30-40%. 
1 X SUMd trend >30-40%. 
1 X SUMd trend <20-30%. 

Range trend % frequency

1 X Range trend <0-10%. 
1 X Range trend >20-30%. 
1 X Range trend <10-20%. 
1 X Range trend >10-20%. 
1 X Range trend <40-50%. 

SUM frequency

1 X S 133. 
1 X S 126. 
1 X S 155. 
1 X S 113. 
1 X S 148. 

SUMd. frequency

1 X Sd 34. 
1 X Sd 36. 
1 X Sd 47. 
1 X Sd 32. 
1 X Sd 40. 

Range frequency

1 X R 41. 
1 X R 30. 
1 X R 34. 
1 X R 29. 
1 X R 43. 

MinG frequency

4 X MinG 1. 
1 X MinG 3. 

MaxG frequency

2 X MaxG 22. 
1 X MaxG 8. 
1 X MaxG 11. 
1 X MaxG 10.