Massachusetts (MA) Megabucks Matrix

Lotto Results

The description of the matrix can be found on the lottery matrix page.

Massachusetts (MA) Megabucks average statistics

Avg. ALLD Avg. LT2 Avg. SUM Avg. SUM digits Avg. range Avg. rep. rate Avg. Min. gap Avg. Max. gap C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 Evens Odds (E/0) 6 / 0 (E/0) 5 / 1 (E/0) 4 / 2 (E/0) 3 / 3 (E/0) 2 / 4 (E/0) 1 / 5 (E/0) 0 / 6
Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... ( %) Loading... ( %) Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Massachusetts (MA) Megabucks min/max statistics

Min/Max ALLD Min/Max LT2 Min/Max SUM Min/Max SUM digits Min/Max range Min/Max repeats Min/Max Min. gap Min/Max Max. gap
Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Customize matrix view

Massachusetts (MA) Megabucks matrix view of the 5 latest results

Draw date Drawn numbers SUM of numbers SUM of digits Numbers range Min. GAP Max. GAP RD RLd. Trends Cons. E/O All gaps ALLD LT2 LT3 Rep. N. R+N
2017-12-09
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
32
43
46
48
49
S 196 12.64%
Sd 43 -10.42%
R 38 -9.52%
MinG 2
MaxG 15
2 + 3 1 4 / 2 07 - 15 - 11 - 03 - 02 | m1 | M1 ALLD 2-10..  LT2 17..  LT3 39 6=1 5=0 4=0 3=21 2=134 6R=0 5R=0 4R=0 3R=2 2R=14 6S=1 5S=0 4S=0 3S=0 2S=18 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=0 2RS=2
2017-12-06
1
2
3
4
5
6
7
8
30
37
43
49
S 174 104.71%
Sd 48 54.84%
R 42 75.00%
MinG 1
MaxG 22
2 + 2 + 2 2 C 2: 1 2 / 4 01 - 22 - 07 - 06 - 06 | m1 | M2 ALLD 3-10..  LT2 15..  LT3 44 ↑ R: 1 N: 1 R+N=2 6=1 5=0 4=1 3=20 2=178 6R=0 5R=0 4R=0 3R=2 2R=15 6S=1 5S=0 4S=0 3S=1 2S=18 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=0 2RS=2
2017-12-02
1
2
5
14
15
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
S 85 -64.88%
Sd 31 -41.51%
R 24 71.43%
MinG 1
MaxG 9
2 + 2 + 2 2 C 2: 1 3 / 3 03 - 09 - 01 - 08 - 03 | m1 | M2 ALLD 1-10..  LT2 1..  LT3 173 R+N=0 6=1 5=0 4=1 3=31 2=254 6R=0 5R=0 4R=0 3R=0 2R=12 6S=1 5S=0 4S=0 3S=5 2S=22 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=0 2RS=1
2017-11-29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
39
40
45
48
49
S 242 44.91%
Sd 53 65.63%
R 14 -65.85%
MinG 1
MaxG 5
3 + 3 1 C 2: 1 4 / 2 02 - 03 - 01 - 05 - 03 | m1 | M2 ALLD 3-10..  LT2 12..  LT3 80 R+N=0 6=1 5=0 4=2 3=19 2=192 6R=0 5R=0 4R=0 3R=1 2R=22 6S=1 5S=0 4S=0 3S=0 2S=14 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=0 2RS=3
2017-11-25
1
20
27
36
41
42
43
44
45
46
47
48
49
S 167 0.00%
Sd 32 0.00%
R 41 0.00%
MinG 1
MaxG 19
2 + 2 2 C 2: 1 3 / 3 19 - 07 - 09 - 05 - 01 | m1 | M1 ALLD 1-10..  LT2 5..  LT3 15 ↑ R: 1 N: 1 R+N=2 6=1 5=0 4=0 3=49 2=257 6R=0 5R=0 4R=0 3R=3 2R=11 6S=1 5S=0 4S=0 3S=3 2S=21 6RS=0 5RS=0 4RS=0 3RS=1 2RS=0

This is the matrix for 5 draws backwards from the one that took place 10 draws ago. The Massachusetts (MA) Megabucks matrix for the latest 100 draws available for Level 3 members.

Sign upNot interested Log In

Massachusetts (MA) Megabucks matrix view frequency of statistics values

R+N frequency

3 X R+N 0. 
2 X R+N 2. 

ALLD frequency

5 X ALLD 10. 

ALLD from-to frequency

2 X ALLD 1-10. 
2 X ALLD 3-10. 
1 X ALLD 2-10. 

LT2 frequency

1 X LT2 5. 
1 X LT2 12. 
1 X LT2 1. 
1 X LT2 15. 
1 X LT2 17. 

SUM frequency

1 X S 167. 
1 X S 242. 
1 X S 85. 
1 X S 174. 
1 X S 196. 

SUMd. frequency

1 X Sd 32. 
1 X Sd 53. 
1 X Sd 31. 
1 X Sd 48. 
1 X Sd 43. 

Range frequency

1 X R 41. 
1 X R 14. 
1 X R 24. 
1 X R 42. 
1 X R 38. 

MinG frequency

4 X MinG 1. 
1 X MinG 2. 

MaxG frequency

1 X MaxG 19. 
1 X MaxG 5. 
1 X MaxG 9. 
1 X MaxG 22. 
1 X MaxG 15.